Project Description

本高压检测计当接触电极有高电压时,213 HVD会自行启动自动作业。也可以在使用前按压”测试/启动”键,以人工方式启动,213 HVD适用于正弦波(50/60Hz)的高压系统,从11kV~132kV的范围都有适用的型号。
●坚固外壳、抗震、抗摔。
●可搭接各种绝缘连接棒。
●侦测到电压时,自动展开作业。
●可依客户需求设定起动点。
●高亮度彩色显示LED。
●室内和室外皆适用。
●内建验证和自我测试电路。
●防水设计。
●蜂鸣器响应分贝高。
●轻巧、坚固。

?212HVD

?213HVD

?214HVD

?215HVD

?216HVD

?适用系统电压(ACV)

?4/15kV

?11kV

?33kV

?66kV

?132kV

起时反应电压(kV)

?1.9kV
To
2.1kV

?1.65kV
To
4.4kV

?4.95kV
To
13.2kV

?11kV
To
13kV

?11kV
To
13kV

?Response Time

?<1 Sec

?<1 Sec

?<1 Sec

?<1 Sec

?<1 Sec

?Auto-OFF

?3Min

?3Min

?3Min

?3Min

?3Min

?Bridging
Protection

?YES

?YES

?YES

?YES

?YES

?Spark Protection

?YES

?YES

?YES

?YES

?YES

?Battery Low

?<7V

?<7V

?<7V

?<7V

?<7V

?Threshold

?2.0kV

3.02kV

9.07kV

12kV

12kV

?Battery Current

?<30mA

?<30mA

?<30mA

?<30mA

?<30mA

?Green = Armed

?YES

?YES

?YES

?YES

?YES

?Red = V Detected

?YES

?YES

?YES

?YES

?YES

?Test / Arming Button

?YES

?YES

?YES

?YES

?YES

?

?217HVD

?218HVD

?219HVD

?220HVD

?221HVD

?适用系统电压(ACV)

?11/33kV

44/132kV

66/132kV

6.6/132kV

11/132kV

起时反应电压(kV)

3.3kV
To
4.95kV

11kV
To
13kV

11kV
To
13kV

2kV
To
3kV

4.4kV
To
6.6kV

?Response Time

?<1 Sec

?<1 Sec

?<1 Sec

?<1 Sec

?<1 Sec

?Auto-OFF

?3Min

?3Min

?3Min

?3Min

?3Min

?Bridging
Protection

?YES

?YES

?YES

?YES

?YES

?Spark Protection

?YES

?YES

?YES

?YES

?YES

?Battery Low

?<7V

?<7V

?<7V

?<7V

?<7V

?Threshold

4.12kV

12kV

12kV

2.5kV

5kV

?Battery Current

?<30mA

?<30mA

?<30mA

?<30mA

?<30mA

?Green = Armed

?YES

?YES

?YES

?YES

?YES

?Red = V Detected

?YES

?YES

?YES

?YES

?YES

?Test / Arming Button

?YES

?YES

?YES

?YES

?YES

?

?222HVD

?223HVD

?224HVD

?225HVD

?226HVD

?适用系统电压(ACV)

11/44kV

33/132kV

44kV

kV USER
DEFINED

12/36kV

起时反应电压(kV)

4.4kV
To
5kV

11kV
To
13kV

6.6kV
To
17.6kV

Xx kV
To
Xx Kv

5.0kV
To
6.0kV

?Response Time

?<1 Sec

?<1 Sec

?<1 Sec

?<1 Sec

?<1 Sec

?Auto-OFF

?3Min

?3Min

?3Min

?3Min

?3Min

?Bridging
Protection

?YES

?YES

?YES

?YES

?YES

?Spark Protection

?YES

?YES

?YES

?YES

?YES

?Battery Low

?<7V

?<7V

?<7V

?<7V

?<7V

?Threshold

4.75kV

12kV

12kV

User’sSpec

5.4kV

?Battery Current

?<30mA

?<30mA

?<30mA

?<30mA

?<30mA

?Green = Armed

?YES

?YES

?YES

?YES

?YES

?Red = V Detected

?YES

?YES

?YES

?YES

?YES

?Test / Arming Button

?YES

?YES

?YES

?YES

?YES