Project Description

长度: 430毫米
重量: 6.6公斤

■产品规格:
?最大压力: 700 bar
?动作油量: 65 cc
?最大出力: 5.0吨/ 49 kN

■剪切能力:
?铜绞线: 28 mm
?铝绞线: 38 mm
? CCP电缆: 85 mm
?地下电缆: 50 mm (铠装电缆除外)

※禁止用于切断钢琴线

■功能特色:
?实用把手,方便操作
?插销式头部
?外接液压泵切断快速
?可连接任何输出压力为700 bar (10,000 psi)的液压泵
?上下刀刃易于更换
?单段式进压,活塞弹簧复位

■配件:
?手提工具袋