Project Description

高度 : 125 毫米
重量 : 7.6 公斤

■ 冲孔器 : PDV-10
? 活塞行程 : 25 mm
? 动作油量 : 47 cc
? 最大出力 : 12.7 吨 / 125 kN

■ 冲孔能力 :
? 最大厚度 :
不锈钢 : 1.6 mm
软钢 : 3.2 mm (孔径4英吋)
? 弹簧復位的单动式油缸

■ 功能特色 :
? 适用于在电气控制盘或是开关柜等的板面开孔
? 快速且容易操作
? 精简的设计,是建设与维修工作的选择
? 12.7 吨大出力的液压活塞

■ 配件 :
■ PN-052
HP-180N, PDV-10, 螺牙杆 (3/4”, 3/8”), 深度调整器(S,M,L), 塑胶手提箱
6个冲孔模 : 1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/4”, 1-1/2”, 2”

■ PN-052M
HP-180N, PDV-10, 螺牙杆 (3/4”, 3/8”), 深度调整器(S,M,L), 塑胶手提箱
6个冲孔模 : 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm